Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

with Brak komentarzy

Żeby świadomie podejść do egzaminu ósmoklasisty trzeba znać jego części składowe. Pomoże to uczniowi bez zaskoczenia przejść przez wszystkie zadania na teście.

Egzamin z angielskiego trwa 90 minut. W jego trakcie uczeń będzie musiał rozwiązać 5 typów zadań.

Rozumienie ze słuchu

Zadania na słuchanie to dość stresująca część egzaminu. Uczniowie wykonują je na początku,gdyż wiążą się one z odsłuchaniem nagrania na forum. Każde nagranie zaprezentowane będzie dwukrotnie. Poprzedzone jest instrukcją w języku polskim. Dodatkowo przewidziana jest pauza na zapoznanie się z pytaniami do nagrania. Nagrań jest zwykle 3 lub 4, trwają łącznie ok. 20 minut.

Słuchanki obejmują kilka typów zadań:
 • zadania jednokrotnego wyboru (wybierz odpowiedź A, B lub C opierając się na tym, co usłyszałeś)
 • zadania na dobieranie (np. przyporządkowanie poszczególnym wypowiedziom któregoś z podanych wariantów)
 • zadania z lukami (w puste miejsce należy wpisać słowo lub słowa, aby wypowiedź była zgodna z usłyszanym nagraniem)
 • odpowiedzi na pytania do nagrania

Za zadania ze słuchu uczeń może otrzymać od 12 do 14 punktów (w zależności od ilości zadań w tej części), co stanowi od 20 do 25% całej puli punktów do zdobycia.

Znajomość funkcji językowych

Zwykle jedno z tych zadań jest ze słuchu i ma na celu zbadanie, czy uczeń prawidłowo potrafi zareagować na przedstawioną sytuację, np w jaki sposób przeprosić za coś. Te nagrania są bardzo krótkie, zawierają zaledwie jedno lub dwa zdania.  W tej kategorii znajdziemy też pytania zamknięte jednokrotnego wyboru, czyli najprościej mówiąc wybór A/B/C oparty o krótki tekst lub obrazki. Może się także pojawić zadanie otwarte, np. zadanie z luką mające na celu sprawdzenie, czy uczeń umie wyszukać informację.

Liczba zadań w tej części to 10-12, co stanowi od 15 do 20 procent w sumie punktów z testu.

Rozumienie tekstów pisanych

Zadania oparte są o krótkie teksty lub ikonografikę. Uczeń będzie miał do wyboru zadania tego samego typu co w rozumieniu ze słuchu. Za tę część można uzyskać od 12 do 16 punktów, czyli od 25 do 30 procent wszystkich punktów z egzaminu.

W tej części może pojawić się też całkowicie nowy typ zadań, dotychczas niepojawiający się na egzaminie gimnazjalisty. Jest nim mediacja, czyli przetwarzanie językowe. Ten rodzaj zadań może stanowić pewien problem dla uczniów, gdyż tego rodzaju ćwiczenia nie były do tej pory prezentowane w podręcznikach czy repetytoriach egzaminacyjnych. Najprościej mówiąc zadanie polega na przeczytaniu tekstu, a następnie uzupełnieniu zadania w języku polskim tak, aby zachowany był sens wypowiedzi.

Znajomość środków językowych

W tej części mogą pojawić się zadania typu:

 • wyboru A/B/C
 • dobieranie (dopasowanie)
 • zadanie z lukami
 • parafraza zdań (powiedzenie tego samego tylko innymi słowami)
 • tłumaczeniu fragmentu zdań na język angielski
 • ułożenie fragmentów zdań z podanych słów, często z dostosowaniem formy tych słów (np zmianą formy czasownika, czy liczby rzeczownika)

Z tych zadań można uzyskać 10-12 punktów, czyli od 15-20% wszystkich możliwych do zdobycia.

Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu krótkiego tekstu zawierającego od 50 do 120 wyrazów. Może to być:

 • zaproszenie
 • wpis na bloga
 • email
 • ogłoszenie
 • wiadomość
 • notatka

Za zadanie pisemne uczeń otrzymuje 10 punktów, co stanowi ok 20% wszystkich punktów łącznie.

 

Mam nadzieję, że macie już jasność, jak będzie wyglądał Wasz egzamin. Po więcej szczegółów możecie zerknąć na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Zostaw Komentarz