Zasady oceniania egzaminu ósmoklasisty z angielskiego

with 150 komentarzy

Podstawową kwestią, o której warto pamiętać jest to, że nie ma progu zaliczenia. Czyli mówiąc innymi słowy, egzaminu nie można nie zdać, teoretycznie nawet otrzymując 0 punktów. Jednak jego wynik zdecyduje o przyjęciu do wymarzonej szkoły średniej. Dlatego warto walczyć o jak najlepszy wynik.

Oto krótkie podsumowanie, jak będzie oceniana praca uczniów z języka obcego nowożytnego.

Czy wymagana jest 100% poprawność?

Wszystkie zadania zamknięte będą oceniane według klucza i można za nie uzyskać 1 lub 0 punktów. Tutaj mamy sytuację zero- jedynkową, albo wybraliśmy dobry wariant odpowiedzi albo zły.

Zadania otwarte zaś można podzielić na takie, które wymagają niemalże 100% poprawności i takie, gdzie tego wymogu nie ma.
W przypadku zadania otwartego dotyczacego środków językowych wymagana jest praktycznie pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna odpowiedzi. Jedyne odstępstwo dotyczy pisowni wielką lub małą literą.
Jeśli chodzi o zadania otwarte ze słuchu, dotyczące funkcji językowych oraz wypowiedzi pisemnych nie jest wymagana absolutna poprawność. Błędy językowe lub ortograficzne są dopuszczalne, ale nie poważne. Nie do zaakceptowania są potknięcia ucznia, które zmieniają znaczenie słów – np literówka meet (spotykać) i meat (mięso). Niedopuszczalne są także odpowiedzi wieloznaczne, zapisy fonetyczne, odpowiedzi nielogiczne i niespójne. Uczeń nie może też pozostawić dwóch odpowiedzi do wyboru, w takiej sytuacji, nawet gdy jeden wariant będzie poprawny – odpowiedź nie zostanie uznana.

Warto zwrócić na uwagę na niepoprawne dopiski – nawet gdy odpowiedź jest właściwa, a pojawi się błędny dopisek, ryzykujemy utrate punktu. W nowym typie zadania, który pojawi się na egzaminie ósmoklasisty, a więc mediacji,  pamiętać należy o odpowiednim języku, w którym należy udzielić odpowiedzi. Jeśli w poleceniu uczeń miał napisać odpowiedź po polsku, a napisał poprawnie, sensownie, logicznie, ale po angielsku – punktu nie otrzyma.

 

Ocenianie wypowiedzi pisemnej

W przypadku tzw. wypracowania brane będą pod uwagę cztery kryteria:

 • treść – maks. 4 punkty
 • spójność i logika – maks. 2 punkty
 • zakres środków językowych – maks. 2 punkty
 • poprawność językowa – maks. 2 punkty.

Łącznie za pracę pisemną uczeń może uzyskać 10 punktów. Warto wiedzieć, że jeśli za treść uczeń dostanie 0 punktów, to za inne kryteria też otrzyma 0 punktów. Czyli inaczej mówiąc praca, która jest poprawna językowo, z bogatym słownictwem, ale zupełnie nie na temat – to zero z tej części egzaminu.

Jeśli natomiast egzaminator przyzna 1 punkt za treść, to w pozostałych kryteriach maksymalnie przyzna także 1 punkt. W pozostałych przypadkach maksima określone są jak powyżej.

W ocenie treści uwzględnia się, do ilu punktów polecenia uczeń się odniósł oraz ile z nich rozwinął.

I tak:

 • gdy odniósł się do wszystkich 3, ale żadnego nie rozwinął – 1 pkt
 • gdy odniósł się do wszystkich 3, za każde rozwinięte zagadnienie dostaje dodatkowo po 1 pkt, czyli maksymalnie 4 pkt w tym kryterium
 • gdy odniósł się do 2, a nie rozwinął żadnego lub tylko jeden – 1 pkt
 • gdy odniósł się do 2 i je rozwinął – 2 pkt
 • gdy odniósł się do 1 i go nie rozwinął – 0 pkt
 • gdy odniósł się do 1 i go rozwinął – 1 pkt

Ważny jest także limit słów. Praca, która będzie miała 40 słów i mniej będzie oceniona wyłącznie za treść, w pozostałych kryteriach uczeń otrzyma 0 punktów.

W przypadku treści wulgarnych, obraźliwych lub propagujących postępowanie niezgodne z prawem – ocena będzie podlegała indywidualnej decyzji komisji.

Kiedy praca nie podlega ocenie?

 • gdy jest nieczytelna
 • gdy jest całkowicie niezgodna z poleceniem
 • gdy jest napisana fonetycznie
 • gdy jest odtworzona z podręcznika lub innego źródła.

Po więcej szczegółów warto zajrzeć do informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

 

150 Odpowiedzi

 1. Ola
  | Odpowiedz

  Mam pytanie, jeżeli napisałam o 25 słów za dużo na e-mailu, to czy zostaną odjęte mi punkty?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Nie 🙂 proszę się nie martwić. Egzaminator liczy słowa, jeśli ma podejrzenie, że praca jest za krótka. W drugą stronę ryzykujecie tylko tym, że w dłuższej pracy można popełnić więcej błędów 🙂 Pozdrawiam

   • Rylan
    | Odpowiedz

    A jeżeli w mailu zamiast spent napisałam spend i to jest mój jedyny błąd to mogą odjąć mi punkt za to??

   • j
    | Odpowiedz

    Bzdura. Za 25slow egz tylko treść sprawdza. Można więc max zdobyć 4 pkt na 10.
    Im więcej tym lepiej.
    Przy długiej pracy przymyka się oko na błędy. Mądrej pracy

    • edusteps
     | Odpowiedz

     Proszę z uwagą przeczytać pytanie Oli. Napisała 25 słów za dużo, a nie 25 słów w ogóle. Co do komentarza o przymykaniu oka na błędy- nie ma takiej praktyki wśród egzaminatorów. Każdy błąd jest zaznaczany i przy dłuższej pracy ilość błędów ma znaczenie podczas oceny poprawności, tak samo jak w krótszej. Nie możemy jako egzaminatorzy przymykać oka, to byłoby nieprofesjonalne. Pozdrawiam

   • Alicja
    | Odpowiedz

    Dzień dobry,
    Pislaam egzamin w 2023 roku I napisałam email z angielskiego na 150 słów. Zajął mi on 4/5 przeznaczonego miejsca. Czy zostanie on zaliczony? Dużo osób mówi że nie bo 30 słów więcej to dużo i jestem tym załamana.
    Czy zależy to od egzaminatora? Czy zawsze jednak jest tak że takie prace są błędne lub w pełni w porządku?

    • edusteps
     | Odpowiedz

     Alicjo, nie ma czego się bać. Przekroczenie limitu słów nie skutkuje odjęciem ani jednego punkta na egzaminie ósmoklasisty. Oczywiście dobrze jest się go trzymać, bo w dłuższym tekście można po prostu popełnić więcej błędów, a te juz mają wpływ na ocenę. Głowa do góry i czekaj na wyniki. Pozdrawiam

  • Kinga
   | Odpowiedz

   Nie, można napisać ile się chce słów, nawet powyżej tysiąca

 2. Ania
  | Odpowiedz

  Mam pytanie jeżeli dałam w zadaniu 6 w przykładzie 2 : I dont know to zaliczą?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Aniu, niestety ta odpowiedź w tym zadaniu jest niepoprawna. Oczekiwaną odpowiedzią było :I have no idea./I have no clue.

   Dodam na pocieszenie, że było to zadanie, które w tegorocznej edycji egzaminu poszło większości ósmoklasistów najsłabiej. W sprawdzanych przeze mnie pracach może 10 procent uczniów odpowiedziało zgodnie z oczekiwaniami autorów testu.

   Pozdrawiam

  • Beata
   | Odpowiedz

   Jak ocenić pracę jeśli zamiast czasu przyszłego uczeń napisał wszystko w czasie teraźniejszym?
   Mail jest na temat, spójność jest. Tylko nie ten czas……

   • edusteps
    | Odpowiedz

    Realizację takiego podpunktu oceniamy o poziom niżej, czyli z “rozwinął” na “odniósł się”, zaś z “odniósł się” na “nieodniósł się”.

 3. Joanna
  | Odpowiedz

  Jeśli nie ma akapitów to odejmuje się punkty?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Zasadniczo nie ma takich wytycznych, żeby obniżać ocenę za brak akapitu. Jednak należy pamiętać, że w ocenie uwzlęgnia się spójność i logikę wypowiedzi, a akapity czasami pozwalają wyznaczyć pewne myśli naszego wypracowania. Jeśli praca jest na tyle zagmatwana, że zaburza to spójność i nie wiadomo, do czego odnosi się dane zdanie, wtedy w tym zakresie ocena może być obniżona.
   Pozdrawiam

   • Oliwka
    | Odpowiedz

    Jeśli napisałabym o 20 słów mniej to czy praca zostałaby zaliczona?

 4. Pola
  | Odpowiedz

  A co jeśli nie zastosuje się wytycznych odnośnie formy wypowiedzi pisemnej, czyli np. jest ogłoszenie a ja napiszę wpis na blogu i zawrę i rozwinę wszystkie informację z podpunktów

  • edusteps
   | Odpowiedz

   W ocenie pracy pisemnej na egzaminie ósmoklasisty nie ma odrębnej punktacji za formę wypowiedzi. Taka sytuacja jest np w writingu na maturze rozszerzonej. Co jednak zrobi egzaminator, jeśli zdarzy się taka sytuacja jak opisujesz? W kryterium treści w zasadzie postawi Ci maksimum, skoro wszystkie punkty są rozwinięte. Jest jednak jedno “ale”. Te fragmenty, które egzaminator uzna za zupełnie na inny temat, czyli np zdania wskazujące na to, że jest to wpis na blogu, a nie ogłoszenie, otoczy kołem i nie będzie ich brał pod uwagę zarówno w liczeniu słów, jak i w ocenie zakresu środków językowych i ich poprawności. Teoretycznie więc jest możliwa sytuacja, w której te zdania wpłyną na ilość słów i będzie ona niewystarczająca do pełnej oceny pracy, wówczas egzaminator oceni ją tylko w kryterium treści, czyli maksymalnie będzie można otrzymać 4 punkty za całe wypracowanie.

   Osobiście uważam, że przygotowany uczeń nie powinien popełnić takiego błędu, gdyż początek wypowiedzi jest podany i to on w zasadzie wskazuje, z jaką formą wypowiedzi mamy do czynienia.

   Dziękuję za ciekawe pytanie i pozdrawiam

   • Iga
    | Odpowiedz

    A co jeśli podpisze się imieniem na koniec ?

    • edusteps
     | Odpowiedz

     Zostanie to potraktowane jako fikcyjne imię i nie wpłynie na końcową ocenę. Chociaż co do zasady powinno się podpisać XYZ. Pozdrawiam

  • Kinga
   | Odpowiedz

   Nie obniżą ci punktów, bo tak naprawdę nie mogą tego zrobić, gdyż nie jest nigdzie zawarta wiadomość o formie w jakiej powinna być napisana wypowiedź. Także można pisać w jakiej formie tak naprawdę nam odpowiada.

  • Mela
   | Odpowiedz

   Witam
   Czy na egzaminie z polskiego jeśli będę miała np 180-190 wyrazów to praca będzie sprawdzana? I czy jeśli odwołałam się do wybranej lektury tylko imieniem i nazwiskiem bohatera oraz jego cechami charakteru to czy praca będzie zaliczona chociaż na 10 punktów? Niestety nie odwołałam się za bardzo do treści lektury, tylko do samego bohatera

 5. Julia
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  czy jeśli uczeń napisze za mało słów, praca będzie wgl sprawdzana?

  Dziękuję za odpowiedź

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Sprawdzając pracę pisemną nie liczymy za każdym razem ilości słów, jednak kiedy “na oko” widać, że nie spełnia ona tego kryterium, egzaminator ma obowiązek przeliczenia słów w wypowiedzi. Jeśli są one poniżej zakładanego minimum, przyznaje się punkty tylko w kryterium treści – czyli od 0 do 4. Najczęściej jednak w takiej bardzo krótkiej pracy nie da się odnieść, czy tym bardziej rozwinąć wszystkich punktów polecenia. Gdyby to się jednak jakimś cudem udało, to maksymalnie uczeń może liczyć na 4 punkty, gdyż w pozostałych kryteriach dostanie zero punktów.

   Dziękuję za ciekawe pytanie i pozdrawiam

 6. Małgorzata
  | Odpowiedz

  Czy zasada mówiąca, że uczeń, który w kryterium treści otrzymał 1 punkt, w pozostałych kryteriach może otrzymać maksymalnie jeden punkt oznacza, że może otrzymać: 1 za treść, 1 za spójność, 1 za poprawność, 1 za bogactwo? Czy raczej: 1 za treść i 1 za dowolną z tych trzech pozostałych i tyle, czyli MAX 2 punkty za całość? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  • edusteps
   | Odpowiedz

   W przypadku gdy uczeń otrzyma jeden punkt za treść, może otrzymać po jednym punkcie w pozostałych kryteriach, czyli maksymalnie może zdobyć 4 punkty za całą wypowiedź pisemną. Pozdrawiam serdecznie

 7. Renata
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  co w przypadku, gdy znacznie przekroczy się liczbę słów, np napiszę ok. 200 ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   W przypadku przekroczenia limitu słów w zasadzie nie ma sankcji. Egzaminator doczyta pracę do końca i oceni według kryteriów treści, poprawności, zakresu oraz spójności i logiki. Jednak warto trzymać się w miarę górnej granicy. Jest ona podana nieprzypadkowo – zwyczajnie realizacja oczekiwanych treści może odbyć się w ramach krótszej, zwięzłej pracy. Liczy się przekazanie treści. Co więcej, w bardzo długiej pracy można popełnić więcej błędów ortograficznych, gramatycznych czy logicznych.
   Po co to robić? Za długą pracę nie dostanie się dodatkowych punktów, a ryzykuje się potknięcie. Myślę, że najważniejsze to zgrabnie trzymać się treści, skupiając się na rozwinięciu każdej kropki, dbając o poprawność gramatyczną oraz bogactwo języka (np dodając przymiotniki, przysłówki, stosując idiomy, bardziej zaawansowane struktury językowe, unikając powtórzeń itp). Krótszą pracę na temat lepiej się czyta niż elaborat. Zachęcam do pisania takich prac.
   Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pytanie.

 8. Nadia
  | Odpowiedz

  Mam pytanie czy licząc słowa na egzaminie liczy się z tym rozpoczęciem,które jest podane czy bez niego?

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   Nadio, egzaminator bierze pod uwagę tylko to, co napisze uczeń. Wstęp podany w poleceniu nie wlicza się do limitu słów. Ważne jednak, żeby praca była logiczną kontynuacją wstępu, czyli nie można go pominąć planując swoją wypowiedź. Jeśli zaczniemy pracę ignorując wstęp, ryzykujemy, że pojawi się błąd w spójności i logice wypowiedzi.
   Pozdrawiam

 9. Tosia
  | Odpowiedz

  Czy jak podpisze swoją prace, a reszta będzie bezbłędna to dostanę 0 punktowa ?

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   Praca egzaminacyjna powinna być anonimowa. Egzaminator dostaje losowo wybrane koperty, więc nawet podpisana praca nie będzie sprawdzona przez nikogo znajomego, gdyż prace sprawdzane są w różnych częściach kraju. Najczęściej egzaminator potraktuje podpis jako fikcyjne imię i nazwisko. Jednak w razie wątpliowści egzaminator zwraca się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ta podejmuje decyzję, co należy zrobić z pracą. Dlatego warto stosować się do zasad kodowania prac oraz tego, że prace pisemne podpisujemy XYZ. Pozdrawiam i powodzenia na egzaminie.

 10. Magda
  | Odpowiedz

  Mam pytanie, czy jeśli w tzw. “czystopisie” naniosłam liczne poprawki to czy egzaminator uzna moją pracę?

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   Egzaminator sprawdza czystopis. Oczywiście uwzględnia poprawki naniesione przez ucznia. Jednak jeśli praca jest niezrozumiała czy nieczytelna, może mieć to wpływ na ocenę zadania. Wyraźne przekreślenie błędu i poprawienie go nie ma wpływu na ogólne zrozumienie treści, jednak wiele skreśleń czy różnego rodzaju “mazai” może to utrudnić.
   Jeśli wypowiedź jest nieczytelna, egzaminator wpisuje adnotację pod pracą, że praca jest w całości nieczytelna i uczeń otrzyma 0 punktów w każdym kryterium. Czyli reasumując – drobne skreślenia czy poprawki nie zaburzające zrozumienia pracy, nie mają wpływu, zaś nieczytelna praca (także wynikająca z zapisu liter) może oznaczać zero punktów.
   Macie do dyspozycji brudnopis, w którym można napisać pracę lub stworzyć sobie plan wypracowania. Jeśli nawet nie zdążycie przepisać brudnopisu, ale skreślicie słowo “brudnopis” i napiszecie “czystopis”, to taka praca zostanie sprawdzona.

   Pozdrawiam i powodzenia na egzaminie

 11. Ada
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Czy w przypadku zadania ze słuchu (znajomość środków językowych), gdy uczeń popełni błąd (pisownia łączna/rozłączna) jest to odpowiedź akceptowalna czy już nie? Na przykład: toy car (toycar), teddy bear ( teddybear).

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   W przypadku zadań na znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna. Odstępstwo od tej reguły dotyczy tylko zapisu wielką i małą literą, czyli np “i live in poland” zamiast “I live in Poland”. W podanym przez Ciebie przypadku, odpowiedź jest niepoprawna.

   Pozdrawiam i trzymam kciuki za 100% na egzaminie

 12. Daria
  | Odpowiedz

  mam pytanie, jeśli napsialam maila na około 100 słów ale wzięłam kilka słów w nawias po polsku- (w ten sposób) praca odrazu jest oceniona na 0 pkt czy mam szanse na jakiś pt?

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   W ilości słów uwzględnia się wyrazy w języku innym niz język egzaminu. Słowa po polsku będą podkreślone i uznane jako błąd jezykowy oprócz tego będą zaznaczone jako błąd w spójności. Z pewnością taki zabieg, który opisujesz wpłynie na obniżenie noty, np za poprawność czy spójność, jednak, o ile praca w pozostałym zakresie jest poprawna i na temat, nie powinno być 0 punktów.

   Dlatego należy pamiętać, że wszystkie słowa podane w obcym języku innym niż angielski, powinny być objaśnione, np I watch “Na Wspólnej” potrzebuje dookreślenia np a TV series “Na Wspólnej”. Wówczas nie będzie błędu ani językowego, ani w spójności i logice.

   Pozdrawiam i dziękuję za ciekawe pytanie

 13. Bartek
  | Odpowiedz

  Czy jezeli uzyłem w opowiadaniu słow zaporzyczonych z odmiany Angielskiego Amerykańskiego to czy bede za to – pkt

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   Użycie innej niż brytyjska odmiany języka nie jest błędem. Nie będzie za to ujemnych punktów. Dziękuję za pytanie i powodzenia na egzaminie.

 14. Marzena
  | Odpowiedz

  Czy jeśli uczeń za zakres środków językowych w pracy pisemnej otrzymał 1 pkt ,to za poprawność środków jęz. może otrzymać 2 pkt? Czy maksymalnie może otrzymać 1 pkt. Proszę o pomoc.

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   Punktacja za zakres środków językowych i poprawność są odrębnymi kategoriami i nie zależą od siebie. Zakres środków obejmuje zróżnicowanie środków leksyklano-gramatycznych na poziomie A2+ (zakres programowy szkoły podstawowej). Należy unikać strukur wysoce pospolitych. Warto postarać się o kilka precyzyjnych sformułowań. Zaś w ocenie poprawności językowej bierzemy pod uwagę ilość błędów, jakie piszący popełnił. Mogą to być błędy gramatyczne, językowe czy ortograficzne. Ważne jest też, jak te błędy wpływają na rozumienie przez czytającego całej wypowiedzi.
   Można więc wyobrazić sobie pracę bogatą językowo, jednak zawierającą sporo błędów np ortograficznych – czyli piszący może otrzymać 2 punkty za zakres i 1 punkt za poprawność.
   Jest też inna opcja – praca jest uboższa językowo, napisana prostym językiem, bez precyzyjnych sformułowań, jednak jest praktycznie bezbłędna – tu będzie punktacja odwrotna – 1 punkt za zakres, 2 punkty za poprawność.

   Należy pamiętać, że gdyby egzaminator ocenił treść na 1 punkt, to w pozostałych kryteriach, w tym także za zakres i poprawność, nie może postawić więcej niż 1 punkt.

   Dziękuję za ciekawe pytanie.

 15. Ewelina
  | Odpowiedz

  Czy jeśli w odpowiedzi do zadania typu transformacja brakuje przedimka (tj. “have good time” zamiast “have a good time”) to uczeń dostanie 0 czy 1 punkt?

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   Ewelino,

   w przypadku zadań oceniających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. W opisanym przez Ciebie przypadku niestety uczeń dostanie 0 punktów.

 16. Hania
  | Odpowiedz

  Jakie są możliwe dostępne formy w pracy pisemnej? Czy może być to coś innego niż e-mail?

 17. Madzia
  | Odpowiedz

  Mam pytanie, ile maksymalnie błędów językowych można mieć w pracy, żeby i tak uzyskać maksymalną liczbę punktów?

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   Magdo, żeby praca uzyskała 2 punkty w zakresie poprawności błędy powinny być nieliczne i takie, które nie zakłócają komunikacji. Określenie nieliczne oznacza co innego w długiej pracy, a co innego w bardzo krótkiej. Liczy się też kaliber błędu – wstawienie nieodpowiedniego przedimka jest drobną usterką, zaś np nieprawna forma czasownika, która zmienia sens zdania to już błąd znaczący. W pracy przeciętnej długości 2-3 błędy językowe nie powinny zaważyć o punktacji w tym zakresie.

   Powodzenia na egzaminie.

 18. Karol
  | Odpowiedz

  Mam pytanie odnośnie liczenia słów, czy przedimki się wliczają do punktacji?

  • Sylwia
   | Odpowiedz

   Przedimki to też słowa, więc wliczają się 🙂 Pozdrawiam

   • Monik
    | Odpowiedz

    Czy jak nie napisałam xyz to odejmą mi punkty ?

 19. Kacper
  | Odpowiedz

  Czy jak nie napisze e-maila to będę miła punkty ujemne

 20. Kacper
  | Odpowiedz

  Czy jak nie napiszę e-mail to będę miał punkty ujemne

 21. Maja
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, czy jeżeli napisałam e-mail bezbłędnie i używałam oryginalnego słownictwa, a nie napisałam końcówki ,,see you soon, XYZ”to dostaję od razu 0 pkt czy mam szansę na max.?

 22. Marcin
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Napisałem za dużo słów na egzaminie (ok.150) to ile za to mogą mi punktów zabrać? Czy różnica prawie 30 słów ma jakiś większy wpływ?

 23. grzegorz
  | Odpowiedz

  Czy jeśli w mailu napisałem zdanie: she encouraged me to start in the competition (chodzi o wzięcie udziału) i będzie to jedyny błąd, to praca może zostać oceniona na maksa w kryterium poprawności językowej?

 24. Paula
  | Odpowiedz

  Czy jeśli za treść dostępna 2 pkt to za resztę będę miała liczone normalnie czy max. 1pkt?

 25. ...
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie. Jeśli mam coś ok. 45 słów (bo zapomniałem policzyć słów przypadkiem) w mailu to czy taka praca brana pod uwagę?

 26. Mateusz
  | Odpowiedz

  Witam. Czy jeżeli na egzaminie nie podpisałem się jako XYZ zostanie mi odjęty punkt?

 27. Bartek
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie. Jeśli mój email liczy coś ok. 45 słów to on będzie oceniany?

 28. Julianna
  | Odpowiedz

  Czy za brak podpisu “x,y, z” pod mailem są tylko odejmowane punkty, czy cale zadanie może nie być zaliczone?

 29. Qwerty
  | Odpowiedz

  Mam pytanie. Czy przez literówke w zadaniu ze słuchania nie dadzą mi punktu? Zamiast napisania serve napisałam surve.

 30. Janek
  | Odpowiedz

  Czy jeśli napisałem pracę bardzo starannie, zrobiłem wszystko tak jak trzeba tylko podpisałem się imieniem “Janek” to mi ją przyjmą? Tak się zestresowałem, że zapomniałem jak się podpisać.

 31. Maja
  | Odpowiedz

  Co jeśli się podpisałam imieniem?

 32. Kuba
  | Odpowiedz

  Dzień dobry.
  Mam pytanie czy jak w pracy około 60 słów zawarłem około 4 błędy gramatyczne takie jak zła kolejność czy zły czasownik ale w pracy rozwinąłem każdy punk i jest ona do przeczytania to dostane 0 punktów za maila przez te błedy gramatyczne?

 33. -
  | Odpowiedz

  Dzien dobry. Napisalam egzamin na okolo 135-140 slow i teraz bardzo mnie martwi czy dostane jakiekolwiek punkty. Odnioslam sie do wszystkeigo. Czy egzaminator jesli zauwazy ze slow jest zbyt wiele to odejmie mi wszystkie punkty albo poszczegolne np za tresc? jestem bardzo zmartwiona czy mi jakkolwiek przyjma prace 🙁

 34. Wiktoria
  | Odpowiedz

  Mam pytanie o tegoroczny test z angielskiego. Czy w zadaniu 3, 3.3 może być użyte słowo „programmes”? Ponoć w brytyjskim jest to dopuszczalna forma.
  Oraz czy w zadaniu 13, 13.2 odjęte zostaną punkty za sformułowanie „phoned to him”?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

 35. Maja
  | Odpowiedz

  czy jeżeli zrobiłam błąd i zamiast napisać I’m interested in napisałam I’m interesting in, czy jest to dużo błąd i mogą zabrac za to dużo punktów ze środków językowych czy coś w tym stylu. W mailu użyłam równiez zakończenia I’m looking forwardto hearing from you soon oraz czasu present Perfect, czasu z will oraz past Simple i continues

 36. Adrian
  | Odpowiedz

  Jeżeli dwa razy użyłem wyrazu i dodałem w nim niepotrzebną literkę to odejmą mi cały punkt czy mam określony limit możliwości popełnienia błędu?

 37. Emilia
  | Odpowiedz

  Jak w wypowiedzi pisemnej pomyliłam czasowniki ( zamiast win napisałam won) i jeśli źle napisałam , że ‘ wyrzucają śmieci do lasu’ ( napisałam ( …) throw away in the forest) to czy dużo punktów mi odejmują?
  Cały e-mail napisałam zgodnie z tematem, rozwinęłam wszystkie kropki i urzyłam dość wyszukanych słówek ( Thow away, moreover, wonderful, I’m looking forward to hearing from you, keep in touch(

 38. Emilia
  | Odpowiedz

  Jak pomyślałam czasownik [zamiast I didn’t expect that I win, napisałam I didn’t expect that I won] i jeśli źle napisałam : Lots of us throw away bottles (…) in the forest, to czy dużo odejmują punktów?
  E-mail ogólnie napisałam na temat, rozwinęłam kropki i urzyłam dość wyszukanych słówek tj: throw away, wonderful, moreover, I’m looking forward to hearing from you, keep in touch

 39. Karina
  | Odpowiedz

  Dzień dobry!
  Czy jeśli na egzaminie z angielskiego uczeń napisał wszystko idealnie, ale użył prawie wszędzie złego czasu, to za inne zagadnienia dostanie maksymalną liczbę punktów a zostaną mu odjęte dwa za poprawność językową. Czy za wszystko dostanie zero punktów?

 40. Mon
  | Odpowiedz

  Czy za nienapisane xyz odejmie mi punkty ?

 41. Monik
  | Odpowiedz

  Czy za nienapisane xyz odejmie mi punkty ?

 42. Monik
  | Odpowiedz

  Czy za nie napisanie xyz na końcu obniża mi punkty ?

 43. Mi
  | Odpowiedz

  Czy za nienapisane xyz są odejmowane punkty ?

 44. Monik
  | Odpowiedz

  Czy jak nie napisałam xyz to odejmą mi punkty ?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Nie, nie będzie z tym kłopotu. Pozdrawiam

 45. Maja
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, czy jak na egzaminie w E-mailu był podpunkt ,,opisz co przedstawia plakat” i napisałam ze jest spektakularny ma wiele detali i wiele obrazków i fun faktów, ale nie opisałam w tym akapicie o jakim problemie opowiada (ogólnie tematyka) to myśli pani ze zaliczą?

 46. Marzena
  | Odpowiedz

  Ile punktów mogą odebrać za nie napisanie na końcu ,,Thanks for your email. XYZ”?

 47. Kuba
  | Odpowiedz

  Czy jeśli się nie podpisałem na mailu (XYZ) to odejmą mi jakieś punkty?

 48. Kuba
  | Odpowiedz

  Czy jeśli się nie podpisałem odejmą mi jakieś punkty?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Nie, punkty nie będą odjęte.

 49. Iwona
  | Odpowiedz

  Witam, pytanie bardziej związane z kartą odpowiedzi niż z zadaniami. Zaznaczyłam nieprawidłowo odpowiedzi (zakreśliłam kółkami zamiast zamalować pola, kwadraty). Czy jest jakakolwiek szansa, aby moje odpowiedzi zostały uznane? Co można w takiej sytuacji zrobić?

 50. Martyna
  | Odpowiedz

  Dzień dobry!
  Czy jeśli na egzaminie uczeń w swoim mailu użył dużo niestandardowych i zadziwiających słów, ale wszystko napisał w złym czasie, to czy zostaną mu odjęte tylko 2 punkty za gramatykę, a reszta będzie na maksa, czy wtedy można dostać za wszystko tylko po jednym punkcie? Bardzo proszę o szybką odpowiedź

 51. Kasia
  | Odpowiedz

  Mam pytanie, czy w emailu można pisać zdania z innych zadań na arkuszu egzaminacyjnym? Chodzi tu o 1,2 lub 3 zdania max nie całą wypowiedź. Pozdrawiam 🙂

 52. Kasia
  | Odpowiedz

  Mam pytanie, czy w emailu można pisać zdania z innych zadań na arkuszu egzaminacyjnym? Chodzi tu o 1,2 lub 3 zdania z np. czytanek max nie całą wypowiedź. Pozdrawiam

 53. Magda
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, czy jeżeli zamiast interesting napisałam intresting to będzie to zaliczone?

 54. Ania
  | Odpowiedz

  Jak oceniać dzieci z dysfunkcjami, ile błędów mogą zrobić w długiej wypowiedzi pisemnej? Czy może w przypadku dzieci z dyslekcją, dysgrafią czy dysortografią błędy nie mają znaczenia?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   W przypadku dzieci z wymienionymi dysfunkcjami nie uwzględnia się tylko błędów ortograficznych. Należy pamiętać, że błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu traktowany jest jako językowy i jest uwzględniamy, np nie weźmiemy pod uwagę błędu “kiczen” (kitchen), ale już słowo “tree” mające znaczyć 3, czyli three jest błędem.

   Podobna ilość błędów językowych czy w spójności i logice w pracy ucznia z dysfunkcją i bez niej (przy założeniu braku błedów ortograficznych u tegoż) oznacza taką samą punktację końcową obu uczniów.

 55. Aga
  | Odpowiedz

  Czy ‘I’m’ jest nadal liczone jako jedno słowo w wypowiedzi pisemnej?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Tak, formy skrócone są liczone jako jedno słowo.

 56. Ania
  | Odpowiedz

  Co oznacza, że punkt w wypracowaniu jest rozwinięty? Czy jeśli np. mam opisać charakter i napiszę: He is clever, funny and brave, to czy jest to rozwinięte przez to, że podanych jest kilka cech. Czy jednak muszę napisać coś więcej?

 57. Weronika
  | Odpowiedz

  Mam pytanie odnoście liczenia słów. Czy przeczenia takie jak np didn’t, isn’t liczą się jako dwa słowa czy jako jedno?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Weroniko, formy skrócone są liczone jako jedno słowo. Pozdrawiam

 58. Hela
  | Odpowiedz

  Mam pytanie, bo w poleceniu było napisane że koleżanka przyjechała do ciebie do Polski, a ja napisałam że mieszkam w vancouver, wyzerowali by mi pracę za to?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Helu,
   taki błąd jest błędem w spójności. Egzaminator podkreśli to falistą linią. Jednak jeśli realizujesz wszystkie punkty wypowiedzi zgodnie z poleceniem, to ten jeden błąd nie powinien wpłynąć na ogólną punktację, nawet w kryterium spójność i logika. Pozdrawiam

 59. Zosia
  | Odpowiedz

  Czy można zmienić początek wypowiedzi ? Zawsze jest podany , ale uczniowie często chca zacząć inaczej .

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Będzie to potraktowane jako błąd w spójności i logice.

 60. ilona
  | Odpowiedz

  A co z czasami jak napisze w innym czasie

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Generalnie jeśli realizujesz podpunkt polecenia, ale komunikacja jest zaburzona np. w wyniku użycia innego czasu, to ocenę tego podpunktu wypowiedzi zniża się o jeden, czyli z “rozwinął” na “odniósł się”, a z “odniósł się” na “nieodniósł się”. Pozdrawiam

 61. Dawid
  | Odpowiedz

  Jeśli się nie pod podpisałem to zostaną mi odjęte punkty?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Nie, proszę się nie martwić. Pozdrawiam

 62. Ola
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, co w przypadku jeżeli pod koniec pracy pisemnej uczeń nie podpisze się “xyz”? Nie chodzi tu o podpisanie się imieniem, a po prostu zapomnieniem o tej części maila.

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Nie będzie to brane pod uwagę.

 63. Kasia
  | Odpowiedz

  Czy jeśli napisałam e-mail na około 30 słów a ze stresu nie podpisałam się na końcu to ile maksymalnie mogę zdobyć punktów?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Brak podpisu to nie wielki problem, natomiast 30słów już tak, wówczas egzaminator oceni pracę tylko w kryterium treści. Pozdrawiam

 64. Zosia
  | Odpowiedz

  Czy jeżeli w pytaniu ze słuchu napisałam usłyszaną liczbę (poprawną), ale nie słownie tylko cyframi to czy zostanie mi zaliczona ta odpowiedź?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Zosiu, zadanie ze słuchu ma na celu sprawdzenie tego, czy rozumiesz. Cyfra poprawna pokazuje, że dobrze zrozumiałaś nagranie. Gratuluję.

 65. Łukasz
  | Odpowiedz

  A jak napisałem plaża przez rz bo mi się coś pokręciło to odejma mi punkt ?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Błędy w języku polskim są dopuszczalne, jeśli nie zakłócają rozumienia odpowiedzi. W Twoim wypadku zamiana “plaży” na “plarzę” nie oznacza innego słowa. Ale gdybyśmy np wzięli słowo “ważyć” i “warzyć” to byłoby gorzej, bo te dwa słowa różnią się wprawdzie literą ż/rz, ale z każdą z tych liter tworzą inne, różne znaczeniowo słowa (ważyć 100kg i warzyć piwo w beczce). Stąd, możesz spać spokojnie, Łukaszu. 🙂 Ale plażę po polsku pisz już bezbłędnie 🙂

 66. Hania
  | Odpowiedz

  Czy za błąd typu plaża przez rz bedzie odejmowany punkt jakoś mi się pomieszało w głowie i nie wiem czy mam się martwić :c

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Haniu, odpowiedziałam na podobne pytanie Łukaszowi. W tym wypadku nie musisz się martwić, ale staraj się pisać plaża przez ż 🙂 Pozdrawiam

 67. Kuba
  | Odpowiedz

  Dzień dobry

  Czy jak napisałem email na angielskim na ok. 150-160 słów ta praca będzie zaliczona. I jakby została zaliczona to sprawdza mi pewna część która napisałem w brudnopisie.

 68. Alan
  | Odpowiedz

  Czy zakończenie naprzykład “I`m waiting for your e-mail”. będzie liczone do słów?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Tak, jest to część Twojej wypowiedzi.

 69. Marta
  | Odpowiedz

  Czy za błedy w wyrazie np. literówki albo brak jakieś literki będzie mail wielki wpływ na ocenę i punktacje e-mailu?

 70. Hania
  | Odpowiedz

  Czy za literówki czy brak jakieś litery będzie miało duży wpływa na punktacje?

 71. Paulina
  | Odpowiedz

  Czy jak w zadaniu z samolotem w 2 przykładzie mam 10km run to jest również poprawnie czy nie ma takiej odpowiedzi w zasadach oceniania?

 72. Ela
  | Odpowiedz

  Co jeśli cały e-mail został napisany w czasie przeszłym?

 73. vanessa
  | Odpowiedz

  ile odejmą mi punktów jeśli się nie podpisałam
  w e-mailu?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Nie jest to problemem, nic nie zostanie odjęte, jeśli pozostałe kryteria są spełnione. Pozdrawiam

 74. Mateusz
  | Odpowiedz

  Dzień dobry
  czy jak napisałem sixty seven bez myślnika to jest odpowiedź niepoprawna? I mam ok. 160 słów w mailu, proszę tylko o potwierdzenie, że zostanie to ocenione, tyle się już naczytałem, że egzaminatorzy liczą słowa do 120 i potem już nie sprawdzają:-( i jest 0 punktów jak się przekroczy limit…choć wydaje mi się to bez sensu, bo na próbnym miałem tez tyle i ocenę 98 %, no ale moja nauczycielką raczej nie jest egzaminatorem….

 75. Alan
  | Odpowiedz

  ile można stracić punktów w e mailu na egzaminie i za jaką ilość tych błędów?

 76. Bartek
  | Odpowiedz

  Czy jeśli napisałem e-mail nieczytelnie, więc przepisałem go do brudnopisu pisząc, że praca jest przepisana do brudnopisu zaliczą to?

 77. Maciej
  | Odpowiedz

  Czy jeśli e-mail napisałem w brudnopisie będzie on zaliczony?

 78. Zuzanna
  | Odpowiedz

  dzień dobry, mam dwa pyrtabnia odnośnie maila na egzaminie:
  1) czy jeśli cała praca jest poprawna, oprócz jednego zdania tj. ” it fell off from my desk, while I was cleaning it” to stracę punkt za poprawność językową?
  2) czy jeśli na pracy jest dużo skreśleń, ale jest ona czytelna (czytelne pismo, po prostu dużo poprawek), to należy się martwić o uznanie jej za nieczytelną?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź i za możliwośc zadania takowych pytań, będzie to dla mnie niezwykle pomocne
  Pozdrawiam

 79. rafał
  | Odpowiedz

  Co jeżeli zapomniałem się podpisać na egzaminie? Mogą odjąć punkty za taki błąd? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Rafale, nie będzie to miało wpływu na ostateczną punktację. Pozdrawiam i życzę 100%

 80. Gabriela
  | Odpowiedz

  A co jeśli prawdopodobnie napisałam za dużo słów, czy mogą mi kompletnie nie zaliczyć i dać 0 punktów?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Nie będzie to miało wpływu na punktację. Pozdrawiam

 81. Alicja
  | Odpowiedz

  Czy za 4 błędne odpowiedzi moge dostać 80%?

 82. Jot
  | Odpowiedz

  Jeśli w mailu jest pół na pol po angielsku i po polsku, to jak to oceni?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Fragmenty, które są po polsku zostają potraktowane jako błędy językowe i będą też miały wpływ na spójność i logikę tekstu. Egzaminator skupia się na zdaniach po angielsku i ocenia, czy stanowią one spójną, logiczną i zrozumiałą całość. W tym wypadku z pewnością tak nie będzie, bo praca tylko w połowie po angielsku zaburzy logikę. Ostateczna punktacja zależeć będzie od ilości słów po angielsku oraz od tego, jak one rozwijają podpunkty zadania. Pozdrawiam

 83. MAŁGORZATA
  | Odpowiedz

  Gdy córka nie podpisała się pod meilem to czy uwzględnia zadanie proszę o odpowiedź bo jest załamana

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Dzień dobry,
   nie ma czym się stresować. Ważne są rozwinięcia poszczególnych punktów. Brak podpisu pod mailem nie skutkuje odjęciem punktu. Pozdrawiam

 84. JUSTYNA
  | Odpowiedz

  Jeśli w emeilu trzeba pisać do kolegi a ja napisałam do koleżanki to jak to będzie potraktowane

  • edusteps
   | Odpowiedz

   To drobna usterka, która nie wpłynie na punktację. Życzę 100% i pozdrawiam

 85. Maja
  | Odpowiedz

  Na egzaminie ósmoklasisty w mailu miały być informacje o koledze, a napisałam o koleżance. Czy mail zostanie zaliczony ?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Oczywiście, że będzie zaliczony. Zamiana kolegi na koleżankę to naprawdę drobna usterka, która nie poskutkuje odjęciem punktu. Ważne, aby praca była na temat i bez błędów. Pozdrawiam

 86. Zosia
  | Odpowiedz

  Czy jak e-mail miał być do koleżanki o koledze a ja napisałam do koleżanki o koleżance czt to duży błąd?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Nie będzie to potraktowane jako błąd. Pozdrawiam

 87. Zosia
  | Odpowiedz

  Mam pytanie co do egzaminu 2023 roku, e-mailu. W poleceniu trzeba było napisać o koledze z Polski, który mieszkał za granicą i przeprowadził się z powrotem do polski i co jeżeli wszystkie punkty rozwinęłam, ale zamiast o KOLEDZE napisałam o KOLEŻANCE? Odejmą mi za to punkty? Proszę o odpowiedź

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Zosiu, ta pomyłka nie będzie skutkowała odjęciem punktów. Życzę 100%

 88. Alex
  | Odpowiedz

  Mam pytanie, czy jeżeli zamiast 120 napisałem około 145 słów to odejmą mi za to punkty ?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Alexie, przekroczenie liczby słów nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. Gorzej by było, gdybyś napisał za mało 🙂 Pozdrawiam i życzę 100%.

 89. hania
  | Odpowiedz

  czy zalicza mi e-mail jak się nie podpisałam?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Haniu, brak podpisu nie będzie brany pod uwagę. Powodzenia i dobrego wyniku.

 90. Alex
  | Odpowiedz

  Mam pytanie, czy jeżeli napisałem około 145 słów to mogą mi za to odjąć punkty ?

  • edusteps
   | Odpowiedz

   Dzień dobry,
   za przekroczenie liczby słów na egzaminie ósmoklasisty nie odejmujemy punktów. Jedyne ryzyko z tym związane to to, że w dłuższym tekście można popełnić więcej błędów, a one mają wpływ na ewentualne obniżenie punktacji w kategorii poprawności. Pozdrawiam

 91. julcia
  | Odpowiedz

  Nie napisałam XYZ pod koniec emaila w 2023 roku, mimo że było to napisane w poleceniu. Czy odejmą mi za to punkty?

 92. tomek
  | Odpowiedz

  czy brak podpisu ‘xyz’ jest brany pod uwage w ocenie emaila?

Zostaw Komentarz